اخبار

خدمات پرستاری در صادقیه

خدمات پرستاری در صادقیه

با پیشرفت و تغییر سیستم مراقبت بهداشتی طی سالها ،ما شاهد رشد انواع مختلفی از سازمانهایی هستیم که مراقبت افراد نیازمند رابعهده گرفته اند .

 موسسه پرستاری فردوس با بکارگیری پرستار کارشنارس، کارشناس ارشد ،دکتری به پیشواز شما می آییم و مراقبت بهداشتی ما یک هدف یا ماموریت دارد که با آموزش خاص افراد در زمینه ارائه خدمات عالوه بر آموزش های دانشگاهی باعث ارتقاء سالمت بیمار(مددجو) ،جامعه وحفظ سالمت وتناسب جسمی وروانی افراد می شویم.پرستاران ما دارای صلاحیت حرفه ای برای خدمات مراقبتی به بیمار(مددجو) یا فرد تحت مراقبت در مراکز نگهداری ویا در منزل و جامعه می باشند و با انجام منظم مراقبتها ی مطابق با استاندارد مهارت وتوانمندی خود را به اجرا در می آورند.

مزایای پرستاری از بیماران درمنزل ( خدمات پرستاری در صادقیه )

 بیماران مراقبت تخصصی براساس نوع بیماری وسن دریافت می نمایند

 خانواده بیمار در کنار بیمار احساس آسایش وآرامش می کند

 خانواده بیمار از روند درمان مطلع می گردد.

 فرصت تعامل بین بیمار و اعضای تیم بهداشتی برقرار می گردد.

 خدمات بصورت شبانه روزی انجام می شود

 از هزینه ایاب وذهاب کاسته می شود

 مرکزمشاوره وارائه خدمات پرستاری نوید گستران فردوس به بیمارانی که نیازی به بستری ماندن آنها در بیمارستان نیست ولی از طرفی قادر به مراقبت از خود در منزل نیستند با به کارگیری پرسنل توانمند یاری می رساند وبه مراقبت از سالمند ، مراقبت از کودک و همچنین بیمار با شرایط خاص میپردازد.مرکزمشاوره وارائه خدمات پرستاری فردوس قابلیت نگهداری از بیماران ذیل را دارا می باشد.

NICU،PICU،ICU بیماران از پرستاری 

 پرستاری از بیماران CCU

 پرستاری از بیماران دیالیز

 پرستاری از بیماران CVA

 پرستاری از بیمارانMS، ALS

 پرستاری از بیماران سرطانی

 پرستاری از بیماران جراحی شده

 پرستاری از بیماران دچار زخم بستر

 پرستاری از بیماران دارای ضعف و بیحالی

 پرستاری از بیماران قلبی

نوید گستران فردوس

مرکز نوید گستران فردوس با چشم انداز جذب رضایت حداکثری(کیفیت بالا وقیمت مناسب)وبا هدف ارائه خدمات درمانی ومراقبتی سالمندان ، کودک و سالمند درمنزل وبیمارستان به همراه ارائه تمام خدمات مراقبتی و نگهداری و…درمنزل افتخاراین را دارد که در خدمت هموطنان گرامی باشد.

تماس

فلکه دوم صادقیه،چارراه سازمان آب،مجتمع اداری نور قائم،طبقه پنجم،احد 29 و 30

ایمیل: info@parastariyeferdos.com

تلفن : 65_44001061

پیروزی : 33500189

ستارخان : 66557864

نوری : 09122857141

تلفکس : 44058479

نقشه